کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

مینی پی ال سی لوگو ورژن 8 زیمنس

جدید ترین مینی پی ال سی شرکت زیمنس می باشد که از طریق شبکه LAN قابلیت اتصال و برنامه نویسی دارد
*صفحه نمایش 3 رنگ جهت اعلام و گزارش کار و دسترسی آسان کاربر و همچنین TD مخصوص و دارای 2 پورت شبکه هم اکنون با قیمت استثنایی در نمایندگی زیمنس (کنترل زیمنس) به فروش میرسد.موجودی DESCRIPTION ORDER NO ردیف
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! 24CE,LOGIC MODULE,DISPLAY
PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS.,
8DI (4AI)/4DO; MEM 400 BLOCKS,
EXPANDABLE, ETHERNET
BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG
STANDARD MICRO SD CARD
FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
PREVIOS PROJECT USABEL
6ED1052-1CC01-0BA8 1
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL.
PU/I/O: 115V/230V/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS
EXPANDABLE, ETHERNET
BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG
STANDARD MICRO SD CARD
FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
PREVIOS PROJECT USABEL
6ED1052-1FB00-0BA8 2
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! 24RCE,LOGICMODULE,DISPLAY
PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY,
8 DI/4 DO; MEM. 400 BLOCKS,
EXPANDABLE, ETHERNET
BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG
STANDARD MICRO SD CARD
FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
PREVIOS PROJECT USABEL
6ED1052-1HB00-0BA8 3
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL.
PU/I/O: 12/24V DC/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS
EXPANDABLE, ETHERNET
BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG
STANDARD MICRO SD CARD
FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
PREVIOS PROJECT USABEL
6ED1052-1MD00-0BA8 4
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM8 24  EXPANSION MODULE,
PU/I/O: 24V/24V/TRANS.,
4 DI/4 DO
FOR LOGO! 8
6ED1055-1CB00-0BA2 5
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM16 24,  EXP. MODULE
PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS.,
8 DI/8 DO, 4TE
FOR LOGO! 8
6ED1055-1CB10-0BA2 6
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE,
PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE,
4 DI/4 DO
FOR LOGO! 8
6ED1055-1FB00-0BA2 7
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE,
PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE,
8 DI/8 DO
FOR LOGO! 8
6ED1055-1FB10-0BA2 8
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE,
PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE
4 DI/4 DO,  AC/DC/NPN INPUT
FOR LOGO! 8
6ED1055-1HB00-0BA2 9
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! AM2  EXPANSION MODULE,
PU: DC 12/24V,
2 AI, 0 - 10V OR 0/4 - 20MA
FOR LOGO! 8
6ED1055-1MA00-0BA2 10
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE
PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS,
2TE, 4 DI/4 DO
FOR LOGO! 8
6ED1055-1MB00-0BA2 11
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! AM2  RTD EXPAN. MODULE,
PU: DC 12/24V,
2AI, -50 ... +200 DEGR/C
PT100/1000
FOR LOGO! 8
6ED1055-1MD00-0BA2 12
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE,
PU: DC 24V, 0/4-20MA
2AQ, 0-10V
FOR LOGO! 8
6ED1055-1MM00-0BA2 13
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! DM16 24R, EXP.  MODULE,
PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELAY,
8 DI/8 DO, 4TE
FOR LOGO! 8
6ED1055-1NB10-0BA2 14
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO! TD TEXTDISPLAY,
4 LINES, 3 BACKGROUND COLORS
2 ETHERNET PORTS
ACCESSORIES,
FOR LOGO! 8
6ED1055-4MH00-0BA1 15
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO!POWER 24 V/1.3 A
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 100-240 V AC
(110-300 V DC)
OUTPUT: 24 V/1.3 A DC
6EP1331-1SH03 16
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO!POWER 24 V/2.5 A
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 100-240 V AC
(110-300 V DC)
OUTPUT: 24 V/2.5 A DC
6EP1332-1SH43 17
کنترل زیمنس
نمایندگی زیمنس در ایران
LOGO!POWER 24 V/4 A
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 100-240 V AC
(110-300 V DC)
OUTPUT: 24 V/4 A DC
6EP1332-1SH52 18