کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی S7200 زیمنس

SIMATIC S7-200

میکرو PLC
با قابلیت انجام کارهای اساسی در اتوماسیون زیمنس
میکرو SIMATIC S7-200 PLC جمع و جور و قدرتمند، دارای سرعت بالا در انجام پروسس
با قابلییت ماژولار بودن که به یک میکرو PLC اجازه انعطاف پذیری بالایی میدهد.
قابلیتهای خاصی از جمله کارتهای انالوگ ودیجیتال خاص وقابلیت شبکه شده که میتواند با پنج پردازنده شبکه شود .
با نرم افزاری ساده ولی مهندسی  برای برنامه نویسی : STAP 7 MICRO/WIN


موجودی ولتاژ تغذیه ورودی/ خروجی آنالوگ ورودی/ خروجی دیجیتال مشخصات کد فنی نام قطعه ردیف
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 6 DI DC/4 DO DC SIMATIC S7_200,CPU 221 COMPACT UNIT,DC POWER SUPPLY 6 DI  DC/4 DO DC,4 KB CODE/2 KB DATA,. NOT EXPANSION 6ES7211-0AA23-0XB0 CPU 221, DC ترانزیستوری 1
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 6 DI DC/4 DO RELAY SIMATIC S7_200,CPU 221 COMPACT UNIT,AC POWER SUPPLY 6 DI  DC/4 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA,. NOT EXPANSION 6ES7212-1AB23-0XB0 CPU 221 AC رله ای 2
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 8 DI DC/6 DO DC CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 2 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU 222 DC ترانیستوری 3
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 8 DI DC/6 DO RELAY CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 2 6ES7212-1BB23-0XB0 CPU 222 AC رله ای 4
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 14 DI DC/10 DO DC CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 7 6ES7214-1AD23-0XB0 CPU 222, DC ترانزیستوری 5
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 14 DI DC/10 DO RELAY CPU 224, COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 7 6ES7214-1BD23-0XB0 CPU224, AC رله ای 6
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
2AI/1AQ 14 DI DC/10 DO DC CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7214-2AD23-0XB0 CPU 224 XP, DC ترانیستوری 7
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
2AI/1AQ 14 DI DC/10 DO RELAY CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7214-2BD23-0XB0 CPU224XP, AC رله ای 8
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 20.4 TO
28.8V DC
- 24DI DC/16 DO DC CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7216-2AD23-0XB0 85 TO
264VAC
9
موجود در نمایندگی زیمنس ایران 85 TO
264VAC
- 24 DI DC/16 DO RELAY CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 6ES7216-2BD23-0XB0 CPU 226, AC رله ای 10
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DI, 24V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT 6ES7221-1BF22-0XA0 کارت وردی دیجیتال (EM 221) 11
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 16 DI, 24V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT 6ES7221-1BH22-0XA0 کارت وردی دیجیتال (EM 221) 12
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DQ, 24V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, 6ES7222-1BF22-0XA0 کارت خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 222) 13
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A 6ES7222-1HF22-0XA0 کارت خروجی دیجیتال رله ای (EM 222) 14
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 4 DI / 4 DO, 24 V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC 6ES7223-1BF22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 15
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DI/ 8 DO DC 24 VDC FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, 0.75A/POINT SOURCE 6ES7223-1BH22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 16
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 16 DI / 16 DO, 24 V DC FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT, SOURCE 6ES7223-1BL22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 17
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 32 DI /32 DO, 24 V DC SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 0.75A/POINT, SOURCE 6ES7223-1BM22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 18
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 32 DI /32 DO, RELAY SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 32 DO RELAY, 2A/POINT 6ES7223-1PM22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 19
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 16 DI /16 DO, RELAY FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT 6ES7223-1PL22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 20
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - 8 DI /8 DO, RELAY FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, 2A/POINT 6ES7223-1PH22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 21
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 4 AI, 4-20MA, 0-20MA, 0-10VDC - FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER 6ES7231-0HC22-0XA0 کارت ورودی آنالوگ (EM 231) 22
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 8 AI, MAX 2AE 0-20MA, , 0-10VDC - SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AE 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER 6ES7231-0HF22-0XA0 کارت ورودی آنالوگ (EM 231) 23
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 2AQ, 4-20MA, 0-20MA, 0-10VDC - FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER 6ES7232-0HB22-0XA0 کارت خروجی آنالوگ (EM 232) 24
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 4AQ, 0-20MA, 0-20MA, 0-10VDC - SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER 6ES7232-0HD22-0XA0 کارت خروجی آنالوگ (EM 232) 25
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 4 AI / 1AQ, 4-20MA 0-20MA, 0-10VDC - FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT CONVERTER 6ES7235-0KD22-0XA0 کارت ورودی/ خروجی آنالوگ (EM 235) 26
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 4AI , TC - T/C INPUT MOD. 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,K,S,T,R,E,N; 15BIT+VORZ. 6ES7231-7PD22-0XA0 (EM 231) THERMOCOUPLE کارت ورودی آنالوگ 27
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 4AI PT&NI   SIMATIC S7-200, RTD INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, 14 GOST, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+SIGN 6ES7231-7PC22-0XA0 (EM 231) RTD کارت ورودی آنالوگ 28
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 2AI , PT&NI - RTD INPUT MOD. 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+ SIGN 6ES7231-7PB22-0XA0 (EM 231) RTD کارت ورودی آنالوگ 29
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - 8AI , TC - SIMATIC S7-200, T/C INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,K,S,T,R,E,N; 15BIT+VORZ. 6ES7231-7PF22-0XA0 (EM 231) THERMOCOUPLE کارت ورودی آنالوگ 30
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - MOD MODULE ANALOG MOD, FOR PPI PROTOCOL, MODBUS MASTER/SLAVE PROTOCOL, MESSAGING TO MOBILE OR PAGER, S7-200-TO-S7-200 COMMUNICATION, CALL BACK FUNCTION, PASSWORD 6ES7241-1AA22-0XA0 (EM 241) MODEM کارت 31
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - PROFIBUS DP SLAVE MODULE, 9.6KB TO 12MB, 1 PORT, PROFIBUS DP/MPI 6ES7277-0AA22-0XA0 (EM 277) PROFIBUS کارت شبکه 32
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - CP 243-2 COMMINICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF A SIMATIC S7-22X TO AN ASI-INTERFACE WITH MASTER PROFILE M0E/M1E ACC. EXTENDED ASI-SPECIFICATION V2.11 6GK7243-2AX01-0XA0 (CP243-2) AS-INTERFACE کارت شبکه 33
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - COMMUNICATIONSPROCESSOR CP243-1 FOR CONNECTING OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT 6GK7243-1EX01-0XE0 (CP243-1) ETHERNET کارت شبکه 34
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC NET, CP 243-1IT COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET FTP CLIENT COMMUNICATION, HTTP SERVER, FTP SERVER 8 MB FLASH FILE SYSTEM E-MAIL CLIENT 6GK7243-1GX00-0XE0 کارت شبکه IT 35
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - 253 POSITIONING MODULE, 200 KHZ, FOR CONTROLLING STEPPER OR SERVO DRIVE, OPEN LOOP CONTROL, PROGRAMMING WITH MICRO/WIN 6ES7253-1AA22-0XA0 (EM 253) POSITIONING کارت 36
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY FOR S7-200, 2 LINES, WITH CABLE (2.5M) AND MOUNTING ACCESSORIES, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN W/O ATEX CERTIFICATE 6ES7272-0AA30-0YA1 صفحه نمایش پیام (TD200) 37
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6 6AV6640-0AA00-0AX1 صفحه نمایش پیام (TD400)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - BATTERY MODULE F. LONG-TERM BACKUP OF DATA PLUGGABLE IN MORY SUBMODULE SLOT OF S7-22X CPU 6ES7291-8BA20-0XA0 باطری نگهدارنده حافظه 39
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, MEMORY MODULE MC 291, 64 KBYTES, FOR S7-22X CPU (FROM ..23-0XB0) STORAGE OF PLC PROGRAM, DATA LOGGING, RECIPE HANDLING 6ES7291-8GF23-0XA0 64 KB کارت حافظه 40
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, MEMORY MODULE MC 291, 256 KBYTES, FOR S7-22X CPU (FROM ..23-0XB0) STORAGE OF PLC PROGRAM, DATA LOGGING, RECIPE HANDLING 6ES7291-8GH23-0XA0 256 KB کارت حافظه 41
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7-200, USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED 6ES7901-3DB30-0XA0 (پورت USB) S7-200 کابل 42
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC, SUPPORTS FREEPORT AND GSM MODEMS 6ES7901-3CB30-0XA0 (پورت SERIAL) S7-200 کابل 43
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC MANULA COLLECTION ON CD-ROM AND DVD, 5 LANGUAGES, ALL MANUALS ABOUT S7-200/300/400, C7, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP7, ENGINEERING SW, RUNTIME SW, PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET 6ES7998-8XC01-8YE0 نرم افزار MANUALL COLLECTION
CD راهنمای جامع اتوماسیون
44
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - -   راهنمای آموزشی زبان فارسی - جزوه راهنمای برنامه نویسی و سخت‌افزار 45
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - -   3 عدد CD آموزش گام به گام S7-200 به زبان فارسي - CD آموزشي S7-200 46
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - -   اهنماي آموزشي به زبان فارسي   کتاب جامع S7-200 47
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC S7, STEP7-MICRO/WIN V4.0 SP3, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW, SW AND DOCU. ON CD, CLASS A, 6 LANG. (G, E, F, I, S, C), EXECUTABLE UNDER WIN2000/XP, REFERENCE-HW:SIMATIC S7-200 6ES7810-2CC03-0YX0 نرم‌افزار MICROWIN , S7-200 - ويرايش چهارم 48
موجود در نمایندگی زیمنس ایران - - - SIMATIC STEP7-MICRO/WIN ADD ON: INSTRUCTION LIBRARY V1.1 (USS + MODBUS), FOR STEP7 MICRO/WIN32 V3.2 ON CD-ROM, INCL. ONLINE DOCUM. 6ES7830-2BC00-0YX0 نرم‌افزار INSTRUCTION LIBRARY 49