کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی S71500 زیمنس

پی ال سی (PLC) سری S7 1500 زیمنس

پاسخی بصری برای صنعت . فوق العاده کارامد وانعطاف پذیر
تعریف مهندسی را میتوان در SIMATIC S7 -1500 مشاهده کرد
SIMATIC S7 -1500 نهایت  قدرت بهره وری و کارایی را با سیستمهای پیشرفته PROFINET/ TEM به عنوان یک یک رابط پردازنده استاندارد اریه می دهد.
این یک محصول جدید از زیمنس است.
با عملکردی استاندارد دارای کوتاهترین زمان پاسخ که به معنایه چرخه کوتاه ماشین، افزایش بهره وری وبازگشت سریعتر سرمایه  با بالاترین کیفیت کنترل است .

رديف کد کالا توضیحات مرکزتهیه
1 6ES7511-1AK00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
CPU 1511-1 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 150 KB FOR
PROGRAM AND 1 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
60 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
2 6ES7513-1AL00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
CPU 1513-1 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 300 KB FOR
PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
40 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
3 6ES7516-3AN00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
CPU 1516-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 1 MB FOR
PROGRAM AND 5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, PROFIBUS,
10 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
4 6ES7550-1AA00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
CPU 1516-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 1 MB FOR
PROGRAM AND 5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, PROFIBUS,
10 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
5 6ES7551-1AB00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
TM POSINPUT 2
COUNT AND POSITON
INPUT MODULE. 2 CHANNELS
FOR RS422 INCREMENTAL ENCODER
OR SSI ABSOLUTE ENCODER,
2 DI, 3 DQ PER CHANNEL
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
6 6ES7540-1AB00-0AA0 SIMATIC S7-1500,
CM PTP RS422/485 BA
COMMUNICATION MODULE FOR
SERIAL CONNECTION RS422, RS485
FREEPORT, 3964(R), USS,
19200 KBIT/S,
15-PIN SUB-D FEMALE CONNECTOR
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
7 6ES7540-1AD00-0AA0 SIMATIC S7-1500,
CM PTP RS232 BA
COMMUNICATION MODUL FOR
SERIAL CONNECTION RS232,
FREEPORT, 3964(R), USS,
19200 KBIT/S,
9-PIN SUB-D CONNECTOR
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
8 6GK7542-5DX00-0XE0 COMMUNICATION MODULE CM 1542-5
FOR CONNECTING S7-1500 TO
PROFIBUS DP AS DP-MASTER OR
DP-SLAVE: S7- AND PG/OP-
COMMUNICATION, CLOCK
SYNCHRONISATION, DIAGNOSIS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
9 6GK7543-5FX00-0XE0 - موجود در نمایندگی زیمنس ایران
10 6GK7543-1AX00-0XE0 COMMUNICATION PROCESSOR
CP 1543-1 FOR CONNECTING
SIMATIC S7-1500 TO INDUSTRIAL
ETHERNET: TCP/IP, ISO, UDP, S7-
COMMUNICATION, IP-BROADCAST/
MULTICAST, SECURITY (HARDWARE-
IDENTIFICATION, IP/MAC ACCESS
LIST, FIREWALL), DIAGNOSIS
SNMPV1/V3, DHCP, FTP CLIENT/
SERVER, E-MAIL, IPV4/IPV6,
DATA STORAGE ON SD CARD OF
CPU, CLOCK SYNCHRONISATION
VIA NTP, ACCESS TO
WEBSERVER OF CPU; GIGABIT-SS
1XRJ45 (10/100/1000 MBIT)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
11 6EP1332-4BA00 SIMATIC PM 1507 24 V/3 A
STABILIZED POWER SUPPLY
FOR SIMATIC S7-1500
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V/3 A DC
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
12 6EP1333-4BA00 SIMATIC PM 1507 24 V/8 A
STABILIZED POWER SUPPLY
FOR SIMATIC S7-1500
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V/8 A DC
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
13 6ES7505-0KA00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 25W 24V DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
14 6ES7505-0RA00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 60W 24/48/60V DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
15 6ES7507-0RA00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 60W 120/230V AC/DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
16 6ES7590-1AE60-0AA0 - موجود در نمایندگی زیمنس ایران
17 6ES7590-1AE80-0AA0 SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
482 MM (APPR. 19 INCH)
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
18 6ES7590-1AF30-0AA0 SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
530 MM (APPR. 20.9 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
19 6ES7590-1AJ30-0AA0 SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
830 MM (APPR. 32,7 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
20 6ES7590-1BC00-0AA0 SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
2000 MM (APPR. 78.4 INCH);
W/O GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
FOR SELF CONFIGURING,
GROUNDING ELEMENT
(6ES7590-5AA00-0AA0, 20 PIECES)
MUST BE ORDERED SEPARTELY
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
21 6ES7592-1AM00-0XB0 SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR
SCREW-TYPE, 40PIN,
FOR 35MM WIDE MODULES,
INCL. 4 JUMPERS,
AND CABLE STRAP
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
22 6ES7954-8LC02-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 4 MBYTE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23 6ES7954-8LE02-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 12 MBYTE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
24 6ES7954-8LF02-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 24 MBYTE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
25 6ES7954-8LP01-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU,
3,3 V FLASH, 2 GBYTE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
26 6ES7521-1BH00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X DC24V,
16 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 0.05 ... 20MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131);
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
27 6ES7521-1BH50-0AA0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X DC24V, SOURCE;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 3.2MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
28 6ES7521-1BL00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI32 X DC24V,
32 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 0.05... 20MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131);
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
29 6ES7521-1FH00-0AA0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X AC230V,
16 CHANNELS IN GROUPS OF 4;
INPUT DELAY 20MS;
INPUT TYPE 1 (IEC 61131)
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
30 6ES7522-1BF00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 8 X 24VDC,2A;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
8 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
31 6ES7522-1BH00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 16 X 24VDC/0.5A;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
32 6ES7522-1BL00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 32 X 24VDC/0.5A;
32 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33 6ES7522-1BH00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 16 X 24VDC/0.5A;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
34 6ES7522-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 8 X 230VAC/5A,RELAY;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 1,
5A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
35 6ES7531-7KF00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
ANALOG INPUT MODULE
AI 8 X U/I/RTD/TC,
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8;
COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V;
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
36 6ES7531-7NF10-0AB0 SIMATIC S7-1500,
ANALOG INPUT MODULE
AI 8 X U/I HS,
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8;
COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V;
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS;
8 CHANNELS IN 0,125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
37 6ES7532-5HD00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
ANALOG OUTPUT MODULE
AQ 4 X U/I ST;
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
4 CHANNELS IN GROUPS OF 4;
DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
موجود در نمایندگی زیمنس ایران
38 6ES7532-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-1500,
ANALOG OUTPUT MODULE
AQ 8 X U/I HS
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %,
8CHANNELS IN GROUPS OF 8,
DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE
8 CHANNELS IN 0.125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
موجود در نمایندگی زیمنس ایران