کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

اطلاعاتی در مورد نمایندگی زیمنس در کشور رومانی

ما تلاش میکنیم که بتوانیم نمایندگی زیمنس در کشورهای مختلف را که در بخش اتوماسیون مشغول فعالیت هستند را به شما معرفی کنیم  

نمایندگی های زیمنس در کشور رومانی


شهر بخارست
 Strada Preciziei, nr. 24
062204 
Bucharest
Romania
+40 (21) 6296-469; +40 (727) 730480

نمایندگی زیمنس شهر کلوج رومانی 
Strada Ana Aslan, Nr. 40
400528 
Cluj-Napoca
Romania
Communication
+40 (741) 807002; +40 (744) 543301
+40 (21) 6296-462
mihai.cocis@siemens.com
 
 
نمایندگی زیمنس شهر تمیسوآرا  رومانی
Str. Gheorghe Doja, nr. 12, Parter, ap. 1, Lotul A
300195 
Temisoara
Romania
Communication
+40 (256) 275675; +40 (726) 673959
+40 (256) 275677
robert.hits@siemens.com