کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس در کارلس روهه - آلمانپ

یکی از زمینه های فعالیت شرکت بزرگ زیمنس، اتوماسیون صنعتی و سیستم های سیماتیک می باشد و این شرکت برای ارائه خدمات بهتر به مشریان، نمایندگی های فراوانی در نقاط مختلف کره خاکی دایر کرده است و با افتخار، مجموعه کنترل زیمنس نمایندگی اتوماسیون صنعتی این شرکت بزرگ در ایران را بر عهده دارد.