کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

   مقالات آموزشی

معرفی OB های Startup نمایندگی زیمنس

همانطور که از نام این OB ها پیداست ، در لحظه ی شروع به کار اجرا می شوند. در نمایندگی زیمنس وقتی CPU از مد Stop به مد Run وارد می شود ، مرحله...

معرفی OB های 6X نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این وقفه خاص سیستم های 400 که دارای قابلیت Multicomputing هستند ، می باشد. سیستم Multicomputing به عملکرد...

معرفی OB های 5X نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این OB ها مربوط به Profibus_DP V 1 بوده و برای CPU هایی است که DP V1 را ساپورت میکنند. اکثر پورت های DP...

معرفی OB90 ( Background ) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس چنانچه زمان پردازش کلیه دستورات موجود در OB1 و همه بلاک های فراخوانی شده در آن ، از زمان...

معرفی OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با OB88 ( Processing Interrupt ) نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

معرفی OB87 ( Communication Error ) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این OB مربوط به خطا های شبکه MPI می باشد. همانطور که می دانید ، شبکه MPI به عنوان یک شبکه ی انحصاری فقط در...

نمایندگی زیمنس: خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID نمایندگی زیمنس آشناه خواهید شد.

معرفی OB85 ( Programming Access Error ) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB85 را در شرایط زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف...

معرفی OB84 ( CPU Hardware Error ) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیستم عامل CPU بلاک OB84 را در شرایطی مانند زیر فرا می خواند و اگر موجود نباشد ، متوقف...

نمایندگی زیمنس: اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند آشنا خواهید شد.

معرفی OB83 ( Insert / Remove Error ) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس وقتی PLC روشن می شود ، CPU قبل از هر چیز چک می کند که آیا ماژول های پیکربندی شده که اطلاعات آنها به...

در هنگام بروز خطا در ارتباط با شبکه Modbus نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس خطا های ارتباطی در شبکه ی Modbus و در حالت پیش فرض قابل تشخیص نیستند. اگر در حال ارتباط کابل شبکه ی Modbus...

در هنگام برطرف شدن خطای DP_Slave نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در شرایطی که CPU دارای پورت DP بوده و تجهیزی مانند Remote I/O به آن متصل شده باشد ، اگر خطای ارتباط با شبکه به وجود بیاید...

معرفی OB82 ( Diagnostic Interrupt ) نمایندگی زیمنس قسمت دوم

در نمایندگی زیمنس در صورتی که وقفه ی Diagnostic در کارت فعال شده ولی OB82 ایجاد و برنامه ریزی نشود ، پس از وقوع خطا CPU متوقف خواهد شد و...

معرفی OB82 ( Diagnostic Interrupt ) نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس این OB برای خطا هایی است که توسط کارت های ورودی و خروجی که قابلیت Diagnostic یا تشخیص عیب را دارند ، استفاده می شود. برای استفاده از این وقفه باید...

خراب شدن باتری Backup مربوط به منبع تغذیه در S7-400 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در صورتی که حداقل یکی از باتری های Backup مربوط به منبع تغذیه رک ( در صورت وجود ) خراب یا ضعیف شود ، چراغ ...

معرفی OB81 ( Power Supply Error ) نمایندگی زیمنس

این OB نمایندگی زیمنس فقط در CPU های S7-400 و در S7-300 اتوماسیون صنعتی زیمنس قدیمی فعال است ، زیرا در S7-300 جدید...

خطای پرش از روی وقفه TOD توسط جلو کشیدن زمان و تاریخ سیستم در نمایندگی زیمنس

اگر OB نمایندگی زیمنس مربوط به وقفه OB1X قبلاً فعال و به CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس...

خطای فراخوانی یک OB توسط سیستم عامل قبل از تکمیل شدن اجرای قبلی آن در نمایندگی زیمنس

فرض کنید برای یک OB نمایندگی زیمنس وقفه ی سیکلی مثلاً OB32 دوره اجرا هر 10 میلی ثانیه تنظیم...

خطای تجاوز سیکل اسکن از حد مجاز در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس سیکل اسکن دارای حد ماکزیممی است که در پارامتر های CPU نمایندگی زیمنس به آن اشاره می شود. بدلایل متعدد ممکن است...

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10