کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

   مقالات آموزشی

کنترل کننده نوع PID نمایندگی زیمنس

در این بخش از مقالات نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع PID آشنا خواهید شد.

کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

کنترل کننده نوع PI نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع PI نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با کنترل کننده نوع d نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

کنترل کننده نوع I نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر T کوچک انتخاب شود ، Overshoot بیشتر شده و ممکن است سیستم نوسانی یا ناپایدار شود.

کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس خطای حالت ماندگار (Steady State Error) دارد ، یعنی همیشه بین مقدار مبنا و...

کنترل PID نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس آنچه به عنوان PID کنترل ذکر می شود ، منظور یک سیستم کنترل حلقه بستـه است که پارامتر هـای P , I , D برای...

مفاهیم و اصطلاحات سیستم های کنترل نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس هدف علوم مهندسی تحلیل های فیزیکی موجود و طراحی سیستم های فیزیکی مطلوب است.

سربرگ Protection نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، سطوح حفاظتی (Protection Levels) ، به منظور جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به...

سربرگ Diagnostic/Clock نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس همان طور که در شکل زیر ملاحظه می کنید ، این زبانه از دو کادر تشکیل شده است. در...

سربرگ Retentive Memory نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر تغذیه قطع شود ، حافظه ی سیستمی CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس پاک خواهد شد. یکی از...

سربرگ Cycle/Clock Memory نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این زبانه ، پارامتر های مختلفی را می توان تنظیم کرد که تعدادی از آن ها عبارتند از...

سربرگ Startup نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر این گزینه انتخاب شده باشد و مشخصات پیکربندی سخت افزار با معادل آن در...

معرفی CPU Properties در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر به محیط HW Config وارد شده و بر روی CPU دابل کلیک کنید ، پنجره ای مانند...

سربرگ Identifications نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ ، اطلاعاتی نظیر نام CPU و نام Station که از طریق پروژه به آن دانلود شده است را مشاهده می کنید. همچنین...

سربرگ Stacks نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس با انتخاب این سربرگ نیز می توان جزئیات وقوع یک خطا و OB که خطا در آن اتفاق افتاده است را...

سربرگ Communication نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این سربرگ تعداد ارتباط PLC را با شبکه های مختلف و موارد زیر را...

سربرگ Performance Data نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سربرگ Performance Data نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

سربرگ Time System نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این سربرگ و در قسمت Clock می توان ساعت و تاریخ CPU را مشاهده نمود. در قسمت پایین...

سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس

در این بخش از آموزش های نمایندگی زیمنس با سربرگ Scan Cycle Time نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10