کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

استفاده از فرمت String در برنامه نویسی تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این فرمت برای ذخیره قالب Text و نمایش آن در سیستم های مانیتورینگ استفاده می­شود. فرمت آن به صورت STRING[n] که n می­تواند حداکثر 254 باشد. به عنوان مثال ، اگر بخواهید کلمه ی Test را داخل متغیر String بریزید ، باید برای آن حداقل String[4] را بکار ببرید. برای وارد کردن Text به محتوی String از ستون Initial Value استفاده می­شود. لازم به ذکر است که Text مورد نظر را نمیتوان در محیط DB مانیتور کرد و در این صورت ، با پیغام خطا رو به رو خواهیم شد. بنابراین ، برای مشاهده ی آن می­توان از سیستم های HMI مانند WinnCC استفاده کرد.
 
استفاده از فرمت String در برنامه نویسی تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس
 

زیمنس کنترل نمایندگی زیمنس در ایران