کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

آموزش بلاک های برنامه نویسی Step7 با نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس تقدیم می کند: بلاک های برنامه نویسی Step7
بطور کلی ، بلاک هایی که در برنامه نویسی STEP7 به کار میروند ، به سه دسته تقسیم میشوند:

1- بلاک های منطقی (Logic Blocks)  زیمنس :
این بلاک ها حاوی دستورات برنامه نویسی هستند که به آنها Code Blocks نیز گفته میشود و عبارتند از:Organization Block OB
Function Block FB
Function FC
System Function Block SFB
System Function SFC


2- دیتا بلاک ها (Data Blocks) در نرم افزارصنعتی زیمنس:
این بلاک ها همانطور که از نامشان پیداست، حاوی داده هایی هستند که توسط بلاک های منطقی خوانده یا نوشته میشوند، انواع دیتا بلاک ها عبارتند از:


Data Block DB
System Data Block SDB

3- UDT (User Define Table) اتوماسیون صنعتی زیمنس  ایران:
بلاک هایی هستند که حاوی دیتا بوده و بر اساس نیاز ، همراه با دیتا بلاک برای پرهیز از نوشتن دیتا های تکراری بکار میروند.


4- (OB) ORGANIZATION BLOCK زیمنس در ایران و تهران:
(OB) ORGANIZATION BLOCK ها در PLC رابط بین سیستم عامل و برنامه کاربر (User Program) هستند . این بلاک ها توسط سیستم عامل فراخوانده شده و برای مقاصدی چون کنترل  زیمنس سیکلی ، وقفه و راه اندازی به کار میروند . در بین OB ها ، کاربران با OB1 بیشتر آشنایی دارند . از این بلاک مانند S5 برای اجرای سیکلی برنامه استفاده میشود . در واقع ، برنامه اصلی داخل آن نوشته شده و بلاک های غیر OB دیگر در صورت نیاز از داخل OB1 صدا زده میشوند . این بلاک ها همانطور که از اسمشان مشخص است ، ساختار و شالوده ­ی اصلی برنامه ی کاربر را تشکیل میدهند . مخصوصاً OB1 که کل برنامه کاربر در این OB نوشته میشود . این بلاک ها در واقع ، واسطی بین برنامه ی کاربر و سیستم عامل هستند و توسط سیستم عامل فراخوانی میشوند و اجرای متناوب برنامه و یا اجرای برنامه پس از وقوع یک وقفه و یا نحوه ی شروع به کار  زیمنس CPU را تعیین میکنند .
علاوه بر آن ، این بلاک ها نحوه ی عکس العمل برنامه را در برابر وقوع خطاها با وقفه معین می­کنند . به این معنی که تعدادی از این بلاک ها به نوع خاصی از خطاها یا وقفه ها اختصاص دارند و به محض وقوع آن خطا یا وقفه ، سیستم عامل OB مربوط به آن را فراخوانی و اجرا میکند . بنابراین ، کاربر میتواند با نوشتن برنامه ی مورد نظر خود در هر یک از این OB ها به خطاها یا وقفه ها پاسخ دهد و به عبارت دیگر ، وقوع خطا ها را مدیریت کند . لیست و نام OB ها زیمنس  را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد:

آموزش بلاک های برنامه نویسی Step7 با نمایندگی زیمنس

زیمنس کنترل نماینده زیمنس در ایران، عرضه کننده محصولات تخصصی اتوماسیون صنعتی زیمنس