کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

معرفی کارت های I/O در S7-400 زیمنس توسط نمایندگی زیمنس در ایران

در S7-400 نیز برای دریافت سیگنال ها از سطح  Field و ارسال آنها  به CPU از کارت های ورودی و برای ارسال سیگنال های تولید شده توسط  CPU به  پروسه ی تحت کنترل ، از کارت های خروجی استفاده میشود. به طور کلی ، کارت های I/O در S7-400 مانند کارت های I/O در S7-300 هستند و به چهار دسته زیر تقسیم بندی میشوند:
DI-400
DO-400
AI-400
AO-400
باید توجه داشت که تنوع I/O ها در S7-400 نسبت به S7-300 بسیار کمتر است . بعلاوه ، کارت های I/O400 از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند و از این رو ، در صنعت به جای استفاده از I/O های 400 ، از Remote I/O استفاده میشود . یکی از پر کاربرد ترین Remote I/O ها در صنعتET200M  میباشد که در آن از کارت های S7-300 استفاده میشود . Remote I/O ها میتوانند I/O ها را به صورت موازی از سطح Field دریافت کرده و سپس ، با تبدیل به معادل سریال ، آنها را توسط شبکه های استاندارد به CPU منتقل کنند . پرکاربرد ترین شبکه برای این ارتباط در زیمنس شبکه ی Profibus و پس از آن شبکه ی Profinet نسخه I/O میباشد . تصویر زیر ارتباط S7-400 را با ET200S و ET200M نشان میدهد:


معرفی کارت های IO در S7-400 زیمنس توسط نمایندگی زیمنس در ایران1

کارت های DI-400
کارت های DI در S7-400 را میتوان به چهار دسته تقسیم بندی نمود :
DI 24V DC
DI 120V AC
DI 120/230V UC
DI 24/60V UC
 
کارت های UC به صورت Universal هستند . این کارت ها هم ورودی AC و هم ورودی DC دریافت میکنند.

معرفی کارت های IO در S7-400 زیمنس توسط نمایندگی زیمنس در ایران2

کارت های DO-400
تنوع کارت های DO-400 نیز نسبت به معادل آن در S7-300 بسیار کمتر است . مشابه کارت های DO-300 در اینجا کارت های رله ای با قابلیت جریان دهی بالا وجود دارد .

همانطور که در تصویر بالا دیده میشود ، در S7-400 فقط یک نوع کارت رله ای وجود دارد که حداکثر شدت جریان خروجی از هر کانال آن 5A است .

معرفی کارت های IO در S7-400 زیمنس توسط نمایندگی زیمنس در ایران3

کارت های AO-400 و AI-400 دراتوماسیون صنعتی زیمنس
کارت های ورودی آنالوگ نیز مانند مشابه آن در S7-300 زیمنس میتوانند سیگنال هایی از جنس ولتاژ ، جریان و مقاومت دریافت کنند . کارت های خروجی آنالوگ 400 نیز به همین صورت ارائه شده اند . همانطور که در شکل زیر دیده میشود ، در S7-400 فقط یک نوع کارت خروجی آنالوگ با مشخصات AO8 X 13Bit وجود دارد که میتواند سیگنال های ولتاژی یا جریانی تحویل دهد .


معرفی کارت های IO در S7-400 زیمنس توسط نمایندگی زیمنس در ایران4

همانطور که گفته شد ، از کارت های I/O 400 کمتر استفاده میشود . تصویر زیر نمای شماتیک S7-400 با انواع کارت های نصب شده در رک اصلی را نشان میدهد.

معرفی کارت های IO در S7-400 زیمنس توسط نمایندگی زیمنس در ایران5

موجودی بالای انبار، بهترین قیمت، بهترین کیفیت فقط در نمایندگی زیمنس ایران، شرکت کنترل زیمنس