کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

انواع حافظه در S7-400 زیمنس، کنترل زیمنس نمایندگی زیمنس در ایران

به طور کلی ، این بخش نیز مانند S7-300 زیمنس دارای سه بخش اصلی بنام های Load Memory ، Work Memory و System Memory می­باشد ، ولی جزئیات آن متفاوت است .
حافظه ی CPU های 400 شکلی شبیه تصویر زیر دارد . همانطور که مشاهده میکنید علاوه بر وجود Load Memory بصورت داخلی که از نوع RAM است ، میتوان کارت حافظه از نوع RAM یا Flash را در اسلات مربوطه وارد کرد . ولی همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، برخلاف S7-300 ، CPU های S7-400  زیمنس بدون وجود کارت حافظه نیز راه اندازی میشود.