کنترل زیمنس

نمایندگی زیمنس و اتوماسیون صنعتی زیمنس

آموزش ترتیب ماژول ها در رک های 400 توسط زیمنس ایران

هر ماژول در Rack 400 دارای اسلات های مجازی برای نصب می باشد. به عنوان مثال، اسلات های مجاز برای PS 1 الی 4 است، بدین صورت که منبع تغذیه در اسلات 1 قرار گرفته و با توجه به نوع آن، ممکن است بیش از یک اسلات را اشغال کند. در هر صورت، اسلات شروع برای منبع تغذیه شماره یک است. این وضعیت برای ماژول های مختلف در جدول زیر بهتر مشخص می شود: (اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران)

آموزش-ترتیب-ماژول-ها-در-رک-های-400-توسط-زیمنس-ایران-1

کنترل زیمنس، نمایندگی رسمی زیمنس در ایران آماده عقد قرارداد به شما مشتریان عزیز می باشد.